NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Các Loại Đá Thiên Nhiên

Tìm kiếm theo giá

Viên Peridot 4.3 Cara

Viên Peridot 4.3 Cara. Kích cỡ: 11.5x11x4.5mm, trọng lượng: 4.3 Cara. Đá Peridot. ·        Trang sức đá Peridot mang màu đá xanh...

Giá: Liên hệ
Mã: PD001
Chi tiết

Viên Beryl 10 Cara

Viên Beryl 10 Cara. Kích cỡ: 16x11x8mm, trọng lượng: 10 cara. Đá Beryl quý phái. Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được nổi tiếng...

Giá: Liên hệ
Mã: DL121
Chi tiết

Viên Beryl 3.5 Cara

Viên Beryl 3.5 Cara. Kích cỡ: 8x12x7mm, trọng lượng: 3.5 cara. Đá Beryl quý phái. Beryl là loại đá quý...

Giá: Liên hệ
Mã: DL120
Chi tiết

Viên Beryl 4.1 Cara

Viên Beryl 4.1 Cara. Kích cỡ: 9x9x7mm, trọng lượng: 4.1 cara. Đá Beryl quý phái. Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được nổi tiếng ở...

Giá: Liên hệ
Mã: DL123
Chi tiết

Viên Beryl 3.1 Cara

Viên Beryl 3.1 Cara. Kích cỡ: 8x10x6mm, trọng lượng: 3.1 cara. Đá Beryl quý phái. Beryl là loại đá quý rất...

Giá: Liên hệ
Mã: DL126
Chi tiết

3 Viên Beryl: 2.3 cara + 3.1 cara + 2.4 cara

3 Viên Beryl: 2.3 cara + 3.1 cara + 2.4 cara. Kích cỡ:   8x6.5x6mm, trọng lượng: 2.3 cara. 7x9x6.5mm: trọng lượng: 3.1 cara. 7x8.5x6mm, trọng lương: 2.4 cara. Đá Beryl quý...

Giá: Liên hệ
Mã: DL125
Chi tiết

2 Viên Beryl 1.5 Cara

2 Viên Beryl 1.5 Cara. Kích Cỡ: 7.5x7.5x3.5mm, Trọng lượng: 1.5 Cara. Đá Beryl Quý Phái. Beryl là loại đá quý...

Giá: Liên hệ
Mã: DL124
Chi tiết

Viên Beryl 4.5 Cara

Viên Beryl 4.5 Cara. Kích cỡ: 17x7.5x4mm, trọng lượng: 4.5 cara. Đá Beryl quý phái. Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được nổi tiếng ở...

Giá: Liên hệ
Mã: DL122
Chi tiết

Viên Beryl 6.8 Cara

Viên Beryl 6.8 Cara. Kích cỡ: 12.5x10.5x7mm, trọng lượng: 6.8 Cara. Đá Beryl.   Beryl là loại đá quý rất đẳng...

Giá: Liên hệ
Mã: DL119
Chi tiết

Viên Beryl 6.3 Cara

Viên Beryl 6.3 Cara. Kích cỡ:13.5x9.5x7mm, trọng lượng: 6.3 cara. Đá Beryl. Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được nổi tiếng ở thị trường Việt...

Giá: Liên hệ
Mã: DL118
Chi tiết