NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Đá Citrine- Thạch anh Vàng

Tìm kiếm theo giá

Viên Lemon Quartz 16.5 Cara

Viên Lemon Quartz 16.5 Cara. Kích cỡ: 17x16x10.5mm, trọng lượng: 16.5 Cara. Đá Thạch anh vàng- Citrine Lemon Quartz. Tên của...

Giá: Liên hệ
Mã: DL118
Chi tiết

Viên Lemon Quartz 10.8 Cara

Viên Lemon Quartz 10.8 Cara. Kích cỡ: 15x13x10mm, trọng lượng: 10.8 Cara. Đá Thạch anh vàng- Citrine Lemon Quartz. Tên của đá quý này (citrine) có nguồn gốc từ...

Giá: Liên hệ
Mã: DL117
Chi tiết

Viên Lemon Quartz 13.8 Cara

Viên Lemon Quartz 13.8 Cara. Kích cỡ: 15.5x18x10mm, trọng lượng: 13.8 Cara. Đá Thạch anh vàng- Citrine Lemon Quartz.   Tên...

Giá: Liên hệ
Mã: DL116
Chi tiết

Viên Lemon Quartz 7.5 Cara

Viên Lemon Quartz 7.5 Cara. Kích cỡ: 13x11x8.5mm, trọng lượng: 7.5 Cara. Đá Thạch anh vàng- Citrine Lemon Quartz. Tên của đá quý này (citrine) có nguồn gốc từ...

Giá: Liên hệ
Mã: DL115
Chi tiết

Viên Citrine 34.3 Cara

Viên Citrine 34.3 Cara. Kích cỡ: 19.5x26x11.5mm, trọng lượng: 34.3 cara. Đá Citrine Việt Nam- Thạch anh Vàng. Tên của đá...

Giá: Liên hệ
Mã: DL112
Chi tiết

Viên Citrine 50 Cara

Viên Citrine 50 Cara. Kích cỡ: 28x23x13.5mm, trọng lượng: 50 Cara. Đá Citrine Việt Nam- Thạch anh Vàng. Tên của đá quý này (citrine) có nguồn gốc từ...

Giá: Liên hệ
Mã: DL114
Chi tiết

Viên Citrine 103.1 Cara

Viên Citrine 103.1 Cara. Kích cỡ: 36x26x19mm, trọng lượng: 103.1 Cara. Đá Citrine Viêt Nam. Tên của đá quý này...

Giá: Liên hệ
Mã: DL113
Chi tiết