NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: - Tel:

Đá Citrine- Thạch anh Vàng

Tìm kiếm theo giá

Viên Lemon Quartz 10.8 Cara

Viên Lemon Quartz 10.8 Cara. Kích cỡ: 15x13x10mm, trọng lượng: 10.8 Cara. Đá Thạch anh vàng- Citrine Lemon Quartz. Tên của đá quý này (citrine) có nguồn gốc từ...

Chi tiết

Viên Lemon Quartz 7.5 Cara

Viên Lemon Quartz 7.5 Cara. Kích cỡ: 13x11x8.5mm, trọng lượng: 7.5 Cara. Đá Thạch anh vàng- Citrine Lemon Quartz. Tên của đá quý này (citrine) có nguồn gốc từ...

Chi tiết

Viên Citrine 34.3 Cara

Viên Citrine 34.3 Cara. Kích cỡ: 19.5x26x11.5mm, trọng lượng: 34.3 cara. Đá Citrine Việt Nam- Thạch anh Vàng. Tên của đá...

Chi tiết

Viên Citrine 50 Cara

Viên Citrine 50 Cara. Kích cỡ: 28x23x13.5mm, trọng lượng: 50 Cara. Đá Citrine Việt Nam- Thạch anh Vàng. Tên của đá quý này (citrine) có nguồn gốc từ...

Chi tiết

Viên Citrine 103.1 Cara

Viên Citrine 103.1 Cara. Kích cỡ: 36x26x19mm, trọng lượng: 103.1 Cara. Đá Citrine Viêt Nam. Tên của đá quý này...

Chi tiết