NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: - Tel:

Tìm kiếm

Bộ Tam Peridot

Bộ Tam Peridot. Chất liệu Vàng Trắng. Loại Đá: Peridot. Bộ Tam Peridot bao gồm 1 nhẫn, 2 bông tai và 1 mặt dây. Size của nhẫn: 16mm, Size đeo:10-12. Size đá nhẫn: 4x5mm x...

Chi tiết

Viên Peridot 4.7 Cara

Viên Peridot 3.6 Cara. Kích cỡ: 10x8x6mm, trọng lượng: 3.6 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Chi tiết

Viên Peridot 4.4 Cara

Viên Peridot 4.4 Cara. Kích cỡ: 10x9x6.5mm, trọng lượng: 4.4 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và...

Chi tiết

Viên Peridot 3.5 Cara

Viên Peridot 3.5 Cara. Kích cỡ: 11.5x7x5.5mm, trọng lượng: 3.5 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Chi tiết

Viên Peridot 7.9 Cara

Viên Peridot 7.9 Cara. Kích cỡ: 10.5x14.5x6.5mm, trọng lượng: 7.9 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh...

Chi tiết

Viên Peridot 6 Cara

Viên Peridot  6 Cara. Kích cỡ: 10x14.5x5mm, trọng lượng: 6 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Chi tiết

Viên Peridot 5.2 Cara

Viên Peridot 5.2 Cara. Kích cỡ: 15x10x4.5mm, trọng lượng: 5.2 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh...

Chi tiết

Viên Peridot 9.4 Cara

Viên Peridot 9.4 Cara. Kích cỡ: 11.5x14.5x8.5mm, trọng lượng: 9.4Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Chi tiết

Viên Peridot 7 Cara

Viên Peridot 7 Cara. Kích cỡ: 19.5x10x5.5mm, trọng lượng: 7Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và...

Chi tiết

Viên Peridot 3.6 Cara

Viên Peridot 3.6 Cara. Kích cỡ: 10x8x6mm, trọng lượng: 3.6 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Chi tiết

Viên Peridot 4.2 Cara

Viên Peridot 4.2 Cara. Kích cỡ: 10.5x8.5x6mm, trọng lượng: 4.2 cara. Đá Peridot.           Trang sức đá...

Chi tiết