NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: - Tel:

Vòng cổ Ngọc Trai

Tìm kiếm theo giá

Vòng cổ giản đơn 3

Vòng cổ giản đơn 2. Ngọc trai. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến một...

Chi tiết

Vòng cổ giản đơn 2

Vòng cổ giản đơn 2. Ngọc trai. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến một hình thái khác nhau làm...

Chi tiết

Vòng cổ quý phái

Vòng cổ quý phái. Chất liệu bạc 9.25 xi platine. Ngọc trai. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng...

Chi tiết

Vòng cổ lớn nhỏ

Vòng cổ lớn nhỏ. Ngọc Trai lớn, nhỏ xen kẽ. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến một hình thái khác nhau...

Chi tiết

Vòng cổ trẻ trung

Vòng cổ trẻ trung. Ngọc trai dẹp. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến...

Chi tiết

Vòng cổ đan xen

Vòng cổ đan xen. Ngọc trai. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến một hình thái khác nhau làm tô...

Chi tiết

Vòng cổ bờ cát

Vòng cổ bờ cát. Vòng cổ ngọc trai, kết hợp giữa ngọc trai trắng và ngọc trai đen. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác...

Chi tiết

Vòng cổ Nhẹ Nhàng Duyên Dáng

Vòng cổ Nhẹ Nhàng Duyên Dáng. Ngọc trai trắng, Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến một hình thái...

Chi tiết

Vòng cổ ngọc trai Sóng nước

Vòng cổ ngọc trai sóng nước. Ngọc trai xanh. Chiều dài: 232cm(2x 116cm). Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến...

Chi tiết

Vòng cổ Xanh

Vòng cổ ngọc trai sóng nước. Ngọc trai xanh. Kích cỡ: 160cm(2x80cm(. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1...

Chi tiết