NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Vòng cổ Ngọc Trai

Tìm kiếm theo giá

Vòng cổ giản đơn 3

Vòng cổ giản đơn 2. Ngọc trai. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến một...

Giá: Liên hệ
Mã: NT015
Chi tiết

Vòng cổ giản đơn 2

Vòng cổ giản đơn 2. Ngọc trai. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến một hình thái khác nhau làm...

Giá: Liên hệ
Mã: NT014
Chi tiết

Vòng cổ quý phái

Vòng cổ quý phái. Chất liệu bạc 9.25 xi platine. Ngọc trai. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng...

Giá: Liên hệ
Mã: NT013
Chi tiết

Vòng cổ lớn nhỏ

Vòng cổ lớn nhỏ. Ngọc Trai lớn, nhỏ xen kẽ. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến một hình thái khác nhau...

Giá: Liên hệ
Mã: NT012
Chi tiết

Vòng cổ trẻ trung

Vòng cổ trẻ trung. Ngọc trai dẹp. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến...

Giá: Liên hệ
Mã: NT011
Chi tiết

Vòng cổ đan xen

Vòng cổ đan xen. Ngọc trai. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến một hình thái khác nhau làm tô...

Giá: Liên hệ
Mã: NT010
Chi tiết

Vòng cổ bờ cát

Vòng cổ bờ cát. Vòng cổ ngọc trai, kết hợp giữa ngọc trai trắng và ngọc trai đen. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác...

Giá: Liên hệ
Mã: NT004
Chi tiết

Vòng cổ Nhẹ Nhàng Duyên Dáng

Vòng cổ Nhẹ Nhàng Duyên Dáng. Ngọc trai trắng, Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến một hình thái...

Giá: Liên hệ
Mã: NT007
Chi tiết

Vòng cổ ngọc trai Sóng nước

Vòng cổ ngọc trai sóng nước. Ngọc trai xanh. Chiều dài: 232cm(2x 116cm). Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1 vòng cổ. Mỗi một kiểu đeo lại mang đến...

Giá: Liên hệ
Mã: NT0022
Chi tiết

Vòng cổ Xanh

Vòng cổ ngọc trai sóng nước. Ngọc trai xanh. Kích cỡ: 160cm(2x80cm(. Bạn có thể thay đổi kiểu đeo khác nhau chỉ với 1...

Giá: Liên hệ
Mã: NT009
Chi tiết