NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: - Tel:

Các Loại Đá Thiên Nhiên

Tìm kiếm theo giá

Viên Beryl 10.07Cara

Viên Beryl 10.07Cara. Loại đá: Beryl. Size: 12.67x10.38x6.92mm.   Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được nổi tiếng ở thị trường Việt Nam nhưng...

Chi tiết

Viên Beryl 6.39 Cara

Viên Beryl 6.39 Cara. Loại đá: Beryl. Size: 14.94 x 9.96 x 7.36mm. Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được...

Chi tiết

Viên Beryl 6.26ct

Viên Beryl 6.26ct Loại đá: Beryl. Size: 13.38 x 9.27 x 7.11mm.   Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được nổi tiếng ở thị trường Việt Nam nhưng...

Chi tiết

Viên Beryl 3.89ct

Viên Beryl 3.89ct. Loại đá: Beryl. Size: 9.93x8.40x6.98mm.     Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không...

Chi tiết

Viên Beryl 6.21ct

Viên Beryl 6.21ct. Loại đá: Beryl. Size: 12.67x10.38x6.92mm. Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được nổi tiếng ở thị trường Việt Nam nhưng thực chất...

Chi tiết

Viên Peridot 4.7 Cara

Viên Peridot 3.6 Cara. Kích cỡ: 10x8x6mm, trọng lượng: 3.6 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Chi tiết

Viên Peridot 4.4 Cara

Viên Peridot 4.4 Cara. Kích cỡ: 10x9x6.5mm, trọng lượng: 4.4 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và...

Chi tiết

Viên Peridot 3.5 Cara

Viên Peridot 3.5 Cara. Kích cỡ: 11.5x7x5.5mm, trọng lượng: 3.5 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Chi tiết

Viên Peridot 7.9 Cara

Viên Peridot 7.9 Cara. Kích cỡ: 10.5x14.5x6.5mm, trọng lượng: 7.9 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh...

Chi tiết

Viên Peridot 6 Cara

Viên Peridot  6 Cara. Kích cỡ: 10x14.5x5mm, trọng lượng: 6 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Chi tiết

Viên Peridot 5.2 Cara

Viên Peridot 5.2 Cara. Kích cỡ: 15x10x4.5mm, trọng lượng: 5.2 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh...

Chi tiết