NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Đá Beryl

Tìm kiếm theo giá

Viên Beryl 10.07Cara

Viên Beryl 10.07Cara. Loại đá: Beryl. Size: 12.67x10.38x6.92mm.   Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được nổi tiếng ở thị trường Việt Nam nhưng...

Giá: Liên hệ
Mã: PD035
Chi tiết

Viên Beryl 6.39 Cara

Viên Beryl 6.39 Cara. Loại đá: Beryl. Size: 14.94 x 9.96 x 7.36mm. Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được...

Giá: Liên hệ
Mã: PD034
Chi tiết

Viên Beryl 6.26ct

Viên Beryl 6.26ct Loại đá: Beryl. Size: 13.38 x 9.27 x 7.11mm.   Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được nổi tiếng ở thị trường Việt Nam nhưng...

Giá: Liên hệ
Mã: PD033
Chi tiết

Viên Beryl 3.89ct

Viên Beryl 3.89ct. Loại đá: Beryl. Size: 9.93x8.40x6.98mm.     Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không...

Giá: Liên hệ
Mã: PD032
Chi tiết

Viên Beryl 6.21ct

Viên Beryl 6.21ct. Loại đá: Beryl. Size: 12.67x10.38x6.92mm. Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được nổi tiếng ở thị trường Việt Nam nhưng thực chất...

Giá: Liên hệ
Mã: PD031
Chi tiết

Đá Beryl 6.3 Cara

Đá Beryl. Kích cỡ: 14.5x 23mm 6.3 Cara. Đá Beryl Quý Phái. Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không...

Giá: Liên hệ
Mã: DL093
Chi tiết

Viên Beryl 10 Cara

Viên Beryl 10 Cara. Kích cỡ: 16x11x8mm, trọng lượng: 10 cara. Đá Beryl quý phái. Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được nổi tiếng...

Giá: Liên hệ
Mã: DL121
Chi tiết

Viên Beryl 3.5 Cara

Viên Beryl 3.5 Cara. Kích cỡ: 8x12x7mm, trọng lượng: 3.5 cara. Đá Beryl quý phái. Beryl là loại đá quý...

Giá: Liên hệ
Mã: DL120
Chi tiết

Viên Beryl 4.1 Cara

Viên Beryl 4.1 Cara. Kích cỡ: 9x9x7mm, trọng lượng: 4.1 cara. Đá Beryl quý phái. Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không được nổi tiếng ở...

Giá: Liên hệ
Mã: DL123
Chi tiết

Viên Beryl 3.1 Cara

Viên Beryl 3.1 Cara. Kích cỡ: 8x10x6mm, trọng lượng: 3.1 cara. Đá Beryl quý phái. Beryl là loại đá quý rất...

Giá: Liên hệ
Mã: DL126
Chi tiết

3 Viên Beryl: 2.3 cara + 3.1 cara + 2.4 cara

3 Viên Beryl: 2.3 cara + 3.1 cara + 2.4 cara. Kích cỡ:   8x6.5x6mm, trọng lượng: 2.3 cara. 7x9x6.5mm: trọng lượng: 3.1 cara. 7x8.5x6mm, trọng lương: 2.4 cara. Đá Beryl quý...

Giá: Liên hệ
Mã: DL125
Chi tiết

2 Viên Beryl 1.5 Cara

2 Viên Beryl 1.5 Cara. Kích Cỡ: 7.5x7.5x3.5mm, Trọng lượng: 1.5 Cara. Đá Beryl Quý Phái. Beryl là loại đá quý...

Giá: Liên hệ
Mã: DL124
Chi tiết