NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: - Tel:

Bông tai ngọc trai

Tìm kiếm theo giá

Tam Hợp Ngọc

Tam Hợp Ngọc. Chất liệu bạc 9.25 xi Platine. Loại đá: Thạch anh tím,  Rhodonite, Ngọc Trai.

Chi tiết

Bộ Ngọc Trai

Bộ Ngọc Trai. Chất liệu bạc xi Platine. Loại đá: THạch anh tím, Rhodonite , Ngọc Trai.  

Chi tiết