NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: - Tel:

Tìm kiếm

Lắc tay thạch anh hồng trắng

 Lắc tay thạch anh hồng. Loại đá: thạch anh hồng và thạch anh trắng, Rose Quartz + Quartz. Bạn có thể thay loại đá màu bạn yêu thích Một chiếc lắc tay với...

Chi tiết

Bông tai thạch anh hồng

Bông tai thạch anh hồng. chất liệu bạc 9.25 xi platine. Loại đá: Thạch anh hồng, thạch anh tím, thạch anh khói, amethyst, smoky quartz, rose quartz. Bạn có thể thay đổi màu...

Chi tiết

Mặt tron thạch anh hồng

Mặt trơn thạch anh hồng. Chất liệu bạc 9.25 xi Platine. Loại đá: Thạch anh hồng. Bạn có thể thay đổi màu đá theo yêu...

Chi tiết

Vòng tay thạch anh hồng

Vòng tay thạch anh hồng Chất liệu bạc 9.25 Xi Platine. Loại đá: Thạch anh hồng. Bạn có thể thay đổi màu đá theo ý thích.

Chi tiết