NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: - Tel:

Đá Ruby

Tìm kiếm theo giá

Viên Ruby 10 Cara

Viên Ruby 10 Cara. Kích cỡ:14.5x10.5x5.5mm, trọng lượng: 10 cara. Đá Ruby. Những viên đá quý có màu sắc hợp với cung mệnh và tuổi sẽ đem lại sức...

Chi tiết

Viên Ruby 5.2 Cara

Viên Ruby 5.2 Cara. Kích cỡ: 9x16.5x3.5mm. Trọng lượng 5.2 Cara. Đá Ruby. Những viên đá quý có màu sắc...

Chi tiết

Viên Ruby 13.2 Cara

Viên Ruby 13.2 Cara. Kích cỡ: 24x11.5x5mm, trọng lượng: 13.2 cara. Đá Ruby. Những viên đá quý có màu sắc hợp với cung mệnh và tuổi sẽ đem lại sức...

Chi tiết