NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Đá Ruby

Tìm kiếm theo giá

Viên Ruby 33,20 Cara

Viên Ruby 33,20 Cara. Kích cỡ: 8x6x3.2mm, Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp.   Những viên đá quý...

Giá: Liên hệ
Mã: PD036
Chi tiết

Viên Ruby 1.4 Cara - 1

Viên Ruby 1.4 Cara. Kích cỡ: 8x6x3.2mm, trọng lượng: 1.4 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0026
Chi tiết

5 Viên Ruby cùng cỡ 1.1 cara và 1.2 cara

5 Viên Ruby cùng cỡ 1.1 cara và 1.2 cara. Kích cỡ: 5x7x3mm, trọng lượng: 1.1Cara và 1.2 cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so với...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0025
Chi tiết

Viên Ruby 1.6 Cara - 1

Viên Ruby 1.6 Cara - 1. Kích cỡ: 5.8x8x3.5mm, trọng lượng: 1.6 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0024
Chi tiết

Viên Ruby 1.4 Cara

Viên Ruby 1.4 Cara. Kích cỡ: 8x6x3.2mm, trọng lượng: 1.4 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp.   Những...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0023
Chi tiết

Viên Ruby 1.5 Cara

Viên Ruby 1.5 Cara. Kích cỡ: 8x6x3mm, trọng lượng: 1.5 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0022
Chi tiết

Viên Ruby 1.6 Cara

Viên Ruby 1.6 Cara. Kích cỡ: 6x8x3.4mm, trọng lượng: 1.6 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp. Những viên...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0021
Chi tiết

Viên Ruby 2 Cara

Viên Ruby 2 Cara. Kích cỡ: 8.5x6.2x3.5mm, trọng lượng: 2 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0020
Chi tiết

Viên Ruby 1.9 Cara

Viên Ruby 1.9 Cara. Kích cỡ: 8.5x6x4mm, trọng lượng: 1.9 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp. Những viên...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0019
Chi tiết

Viên Ruby 8.5 Cara

Viên Ruby 8.5 Cara. Kích cỡ: 12.5x10x6mm, trọng lượng: 8.5 cara. Đá Ruby. Những viên đá quý có màu sắc...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0018
Chi tiết

Viên Ruby 10 Cara

Viên Ruby 10 Cara. Kích cỡ:14.5x10.5x5.5mm, trọng lượng: 10 cara. Đá Ruby. Những viên đá quý có màu sắc hợp với cung mệnh và tuổi sẽ đem lại sức...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0019
Chi tiết

Viên Ruby 5.2 Cara

Viên Ruby 5.2 Cara. Kích cỡ: 9x16.5x3.5mm. Trọng lượng 5.2 Cara. Đá Ruby. Những viên đá quý có màu sắc...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0017
Chi tiết