NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: - Tel:

Ngọc đế quang - Chrysoprase

Tìm kiếm theo giá

Viên chrysopare 16.5ct

Viên chrysopare 16.5ct. Loại đá: Ngọc đế quang- Chrysopare. Kích cỡ: 16.3x16.3x8.5mm. Ngọc đế quang còn gọi là Lục ngọc hoàng gia, tên khoa học là Chrysoprase....

Chi tiết