NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Ngọc đế quang - Chrysoprase

Tìm kiếm theo giá

Viên chrysopare 39.23ct

Viên chrysopare 39.23ct. Loại đá: Ngọc đế quang- Chrysopare. Kích cỡ: 22.08x18.46x13.8mm.

Giá: 9,807,000 vnđ
Mã: PD021
Chi tiết

Viên chrysopare 8.94ct

Viên chrysopare 8.94ct. Loại đá: Ngọc đế quang= Chrysoprase. Kích cỡ: 15.59 x 12.87x 7.32mm.

Giá: 2,235,000 vnđ
Mã: PD018
Chi tiết

Viên chrysopare 43.9ct

Viên chrysopare 43.9ct. Loại đá: Ngọc đế quang- Chrysopare. Kích cỡ: 21x18x11.5mm. Ngọc đế quang còn gọi là Lục ngọc hoàng gia, tên khoa học là Chrysoprase....

Giá: 10,975,000 vnđ
Mã: PD030
Chi tiết

Viên chrysopare 33.4ct

Viên chrysopare 33.4ct. Loại đá: Ngọc đế quang- Chrysopare. Kích cỡ: 21.8x17.5x11mm. Ngọc đế quang còn gọi là Lục ngọc...

Giá: 8,350,000 vnđ
Mã: PD029
Chi tiết

Viên chrysopare 27.2ct

Viên chrysopare 27.2ct. Loại đá: Ngọc đế quang- Chrysopare. Kích cỡ: 15.5x11x20.8mm. Ngọc đế quang còn gọi là Lục ngọc hoàng gia, tên khoa học là Chrysoprase....

Giá: 6,800,000 vnđ
Mã: PD028
Chi tiết

Viên chrysopare 25.5ct

Viên chrysopare 25.5ct. Loại đá: Ngọc đế quang- Chrysopare. Kích cỡ: 18.5x18x11.5mm. Ngọc đế quang còn gọi là Lục ngọc...

Giá: 6,375,000 vnđ
Mã: PD027
Chi tiết

Viên chrysopare 25.3ct

Viên chrysopare 25.3ct. Loại đá: Ngọc đế quang- Chrysopare. Kích cỡ: 20x11x15mm. Ngọc đế quang còn gọi là Lục ngọc hoàng gia, tên khoa học là Chrysoprase....

Giá: 6,325,000 vnđ
Mã: PD026
Chi tiết

Viên chrysopare 18.8ct

Viên chrysopare 18.8ct. Loại đá: Ngọc đế quang- Chrysopare. Kích cỡ: 14.5x19.5x9mm. Ngọc đế quang còn gọi là Lục ngọc...

Giá: 4,700,000 vnđ
Mã: PD025
Chi tiết

Viên chrysopare 16.5ct

Viên chrysopare 16.5ct. Loại đá: Ngọc đế quang- Chrysopare. Kích cỡ: 16.3x16.3x8.5mm. Ngọc đế quang còn gọi là Lục ngọc hoàng gia, tên khoa học là Chrysoprase....

Giá: 4,125,000 vnđ
Mã: PD024
Chi tiết

Viên chrysopare 16.2ct

Viên chrysopare 16.2ct. Loại đá: Ngọc đế quang- chrysopare. Kích cỡ: 15.8x18.1x9mm.  

Giá: 4,050,000 vnđ
Mã: PD023
Chi tiết