NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: - Tel:

Tìm kiếm

Bông tai Ngôi sao Prehnite

 Bông tai Ngôi sao Prehnite. Chất liệu bạc 9.25 xi Platine. Loại đá: Prehnite. Đá prehnite được khai thác ở Wave Hill nơi có nhiều khoáng vật như prehnite, agat,...

Chi tiết

Prehnite Hoàng Tộc

Prehnite Hoàng Tộc. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine. Loại đá: Prehnite. Đá prehnite được khai thác ở Wave Hill nơi có nhiều...

Chi tiết

Vòng tay Prehnite

  Vòng tay Prehnite. Chất liệu bạc 9.25 Xi Platine. Loại đá: Prehnite. Đá prehnite được khai thác ở Wave Hill nơi có nhiều khoáng vật như prehnite, agat,...

Chi tiết

Ngôi sao xanh Prehnite

Ngôi sao xanh Prehnite. Chất liệu bạc 9.25 xi Platine. Loại đá: Prehnite.   Đá prehnite được khai thác ở Wave Hill nơi...

Chi tiết