NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: - Tel:

Đá Opal

Tìm kiếm theo giá

Opal 3

Opal 3. Kích cỡ: 17.5x11mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật ý nghĩa cho những người sinh vào tháng 10...

Chi tiết

Fire Opal 1

Fire Opal 1. Kích cỡ: 8x12mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật...

Chi tiết

Fire Opal

Fire Opal/ Kích cỡ: 7x12.5mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật ý nghĩa cho những người sinh vào tháng...

Chi tiết

Opal Tròn 2

Opal Tròn 2. Kích cỡ: 10x17mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật...

Chi tiết

Opal dẹp nhỏ

Opal dẹp nhỏ. Kích cỡ: 10x18mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật ý nghĩa cho những người sinh vào...

Chi tiết

Opal to

Opal to. Kích cỡ: 15x24mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật...

Chi tiết

Opal tròn trong

Opal tròn trong. Kích cỡ: 15x 18mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật ý nghĩa cho những người sinh vào...

Chi tiết

Opal tròn

Opal tròn. Kích cỡ: 13.5x16mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật...

Chi tiết