NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Đá Opal

Tìm kiếm theo giá

Opal 3

Opal 3. Kích cỡ: 17.5x11mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật ý nghĩa cho những người sinh vào tháng 10...

Giá: Liên hệ
Mã: DL099
Chi tiết

Fire Opal 1

Fire Opal 1. Kích cỡ: 8x12mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật...

Giá: Liên hệ
Mã: DL100
Chi tiết

Fire Opal

Fire Opal/ Kích cỡ: 7x12.5mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật ý nghĩa cho những người sinh vào tháng...

Giá: Liên hệ
Mã: DL101
Chi tiết

Opal Tròn 2

Opal Tròn 2. Kích cỡ: 10x17mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật...

Giá: Liên hệ
Mã: DL098
Chi tiết

Opal dẹp nhỏ

Opal dẹp nhỏ. Kích cỡ: 10x18mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật ý nghĩa cho những người sinh vào...

Giá: Liên hệ
Mã: DL097
Chi tiết

Opal to

Opal to. Kích cỡ: 15x24mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật...

Giá: Liên hệ
Mã: DL096
Chi tiết

Opal tròn trong

Opal tròn trong. Kích cỡ: 15x 18mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật ý nghĩa cho những người sinh vào...

Giá: Liên hệ
Mã: DL095
Chi tiết

Opal tròn

Opal tròn. Kích cỡ: 13.5x16mm. Ở Mỹ và các nước Phương Tây đá Opal là một trong những món quà sinh nhật...

Giá: Liên hệ
Mã: DL094
Chi tiết