NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Các Loại Đá Thiên Nhiên

Tìm kiếm theo giá

Viên Peridot 4.4 Cara

Viên Peridot 4.4 Cara. Kích cỡ: 10x9x6.5mm, trọng lượng: 4.4 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Giá: Liên hệ
Mã: PD017
Chi tiết

Viên Peridot 3.5 Cara

Viên Peridot 3.5 Cara. Kích cỡ: 11.5x7x5.5mm, trọng lượng: 3.5 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh...

Giá: Liên hệ
Mã: PD016
Chi tiết

Viên Peridot 7.9 Cara

Viên Peridot 7.9 Cara. Kích cỡ: 10.5x14.5x6.5mm, trọng lượng: 7.9 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Giá: Liên hệ
Mã: PD013
Chi tiết

Viên Peridot 6 Cara

Viên Peridot  6 Cara. Kích cỡ: 10x14.5x5mm, trọng lượng: 6 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh...

Giá: Liên hệ
Mã: PD014
Chi tiết

Viên Peridot 5.2 Cara

Viên Peridot 5.2 Cara. Kích cỡ: 15x10x4.5mm, trọng lượng: 5.2 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Giá: Liên hệ
Mã: PD012
Chi tiết

Viên Peridot 9.4 Cara

Viên Peridot 9.4 Cara. Kích cỡ: 11.5x14.5x8.5mm, trọng lượng: 9.4Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh...

Giá: Liên hệ
Mã: PD011
Chi tiết

Viên Peridot 7 Cara

Viên Peridot 7 Cara. Kích cỡ: 19.5x10x5.5mm, trọng lượng: 7Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Giá: Liên hệ
Mã: PD010
Chi tiết

Đá Beryl 6.3 Cara

Đá Beryl. Kích cỡ: 14.5x 23mm 6.3 Cara. Đá Beryl Quý Phái. Beryl là loại đá quý rất đẳng cấp, tuy không...

Giá: Liên hệ
Mã: DL093
Chi tiết

Viên Ruby 1.4 Cara - 1

Viên Ruby 1.4 Cara. Kích cỡ: 8x6x3.2mm, trọng lượng: 1.4 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp.   Những...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0026
Chi tiết

Viên Ruby 1.6 Cara - 1

Viên Ruby 1.6 Cara - 1. Kích cỡ: 5.8x8x3.5mm, trọng lượng: 1.6 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp. Những viên...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0024
Chi tiết

Viên Ruby 1.4 Cara

Viên Ruby 1.4 Cara. Kích cỡ: 8x6x3.2mm, trọng lượng: 1.4 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0023
Chi tiết