NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Các Loại Đá Thiên Nhiên

Tìm kiếm theo giá

Viên Ruby 1.5 Cara

Viên Ruby 1.5 Cara. Kích cỡ: 8x6x3mm, trọng lượng: 1.5 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp. Những viên đá...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0022
Chi tiết

Viên Ruby 1.6 Cara

Viên Ruby 1.6 Cara. Kích cỡ: 6x8x3.4mm, trọng lượng: 1.6 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0021
Chi tiết

Viên Ruby 2 Cara

Viên Ruby 2 Cara. Kích cỡ: 8.5x6.2x3.5mm, trọng lượng: 2 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so với ảnh chụp.   Những...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0020
Chi tiết

Viên Ruby 1.9 Cara

Viên Ruby 1.9 Cara. Kích cỡ: 8.5x6x4mm, trọng lượng: 1.9 Cara. Đá Ruby lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường sẽ đẹp hơn rất nhiều so...

Giá: Liên hệ
Mã: RB0019
Chi tiết

Viên Peridot 3.6 Cara

Viên Peridot 3.6 Cara. Kích cỡ: 10x8x6mm, trọng lượng: 3.6 Cara. Đá Peridot. Nhìn trực tiếp thực tế đá sẽ lấp lánh và đẹp hơn rất nhiều so với...

Giá: Liên hệ
Mã: PD009
Chi tiết

Viên Peridot 4.2 Cara

Viên Peridot 4.2 Cara. Kích cỡ: 10.5x8.5x6mm, trọng lượng: 4.2 cara. Đá Peridot.           Trang sức đá...

Giá: Liên hệ
Mã: PD008
Chi tiết

Viên Peridot 4.7 Cara

Viên Peridot 4.7 Cara. Kích cỡ: 11x9.5x6.5mm, trọng lượng: 4.7 cara. Đá Peridot.           Trang sức đá Peridot mang màu đá xanh lá tuyệt...

Giá: Liên hệ
Mã: PD007
Chi tiết

Viên Peridot 7 cara

Viên Peridot 7 cara. Kích cỡ: 12.5x11x7mm, trọng lượng: 7 cara. Đá Peridot.           Trang sức đá...

Giá: Liên hệ
Mã: PD006
Chi tiết

Viên Peridot 6.4 Cara

Viên Peridot 6.4 Cara. Kích cỡ: 13.5x11x6.5mm, trọng lượng: 6.4 cara. Đá Perdiot.           Trang sức đá Peridot mang màu đá xanh lá...

Giá: Liên hệ
Mã: PD005
Chi tiết

Viên Peridot 10.6 Cara

Viên Peridot 10.6 Cara. Kích cỡ: 15.5x12x8.5mm, trọng lượng: 10.6 cara. Đá Peridot.           Trang sức đá...

Giá: Liên hệ
Mã: PD004
Chi tiết

Viên Peridot 6 Cara

Viên Peridot 6 Cara. Kích cỡ: 13x9x7mm, trọng lượng: 6 Cara. Đá Peridot.           Trang sức đá Peridot mang màu đá xanh lá tuyệt đẹp...

Giá: Liên hệ
Mã: PD003
Chi tiết

Viên Peridot 5.2 Cara

Viên Peridot 5.2 Cara. Kích cỡ: 11.5x9x5mm, trọng lượng: 5.2 Cara. Đá Peridot. ·        Trang sức...

Giá: Liên hệ
Mã: PD002
Chi tiết