NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Trang Sức Nhẫn

Tìm kiếm theo giá

Nhẫn Trứng Sapphire

Nhẫn Trứng Sapphire. Chất liệu bạc 9.25 Xi Platine. Loại đá: Sapphire. Size đá: 7.5x11.5x4mm. Size đeo: 13-16, đường kính 17mm. Là một trong những loại đá quý nhất...

Giá: 1,150,000 vnđ
Mã: SRW0344
Chi tiết

Nhẫn Topaz Óng Ánh

Nhẫn Topaz Óng Ánh. Chất liệu bạc 9.25 Xi Platine. Loại đá: Topaz. Size đá: 12x11x6.3mm. Size đeo: 13-16, đường kính nhẫn:...

Giá: 850,000 vnđ
Mã: SRW0363
Chi tiết

Nhẫn thạch anh Khói hoa.

Nhẫn thạch anh Khói hoa. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine, Loại đá: Thạch anh khói( Smoky Quartz.) Size đeo: 13-16, đường kính: 17mm. Size đá: 20x15x8mm. Thiết kế hiện đại...

Giá: 1,150,000 vnđ
Mã: SRW0340
Chi tiết

Nhẫn Nhị Hoa Sapphire

Nhẫn Nhị Hoa Sapphire. Chất liệu bạc 9.25 Xi Platine. Loại đá: Garnet. Size đá: 5.5x5.5x3mm x2. Lấy cảm hứng từ hai bông hoa đua nở,...

Giá: 850,000 vnđ
Mã: SRW0364
Chi tiết

Nhẫn Sapphire Coridon Huyền Ảo

Nhẫn Khói Huyền Ảo. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine. Loại đá:Thạch anh Khói- Smoky Quartz. Size đá: 15x13x6.2mm. Với thiết kế đối xứng hai bên và về hướng đối...

Giá: 850,000 vnđ
Mã: SRW0366
Chi tiết

Nhẫn Chuồn Chuồn Khói

Nhẫn Chuồn Chuồn Khói Chất liệu bạc 9.25 XI Platine. Đá: Thach anh khói Smoky Quart. Size đeo: 13-16, đường kính: 17mm. Size...

Giá: 1,150,000 vnđ
Mã: SRW0353
Chi tiết

Nhẫn Lá Đỏ Thạch anh Trắng

Nhẫn Lá Đỏ Thạch anh Trắng. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine. Loại đá: Thạch anh Trắng. Size đá: 16x20x11.5mm. Size đeo: 13-16, đường kính: 11=7mm. Viên Thạch anh trắng...

Giá: 1,750,000 vnđ
Mã: SRW0373
Chi tiết

Nhẫn Ruby 2 màu

Nhẫn Ruby 2 màu. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine. Loại đá: Ruby. Size đá: RUby: 6x8x3mm. Với thiết kế lấy trọng tâm là...

Giá: 1,100,000 vnđ
Mã: SRW0325
Chi tiết

Hồng Thạch Ngọc nhẫn

Hồng Thạch Ngọc nhẫn. Chất liệu bạc 9.25 XI Vàng. Loại đá: Thạch anh hồng( Rose quartz.) Size đá: 23x16.5x8.5mm. Size đeo: 13-16, đường kính: 17mm. Với thiết kế rất đơn...

Giá: 2,500,000 vnđ
Mã: SRW0327
Chi tiết

Nhẫn Ruby Duyên Dáng

Nhẫn Ruby Duyên Dáng. Chất liệu bạc 9.25 Xi Platine. Loại đá: Ruby. Size đá: 15x12x7mm. Size đeo: 13-16, đường kính:...

Giá: 1,750,000 vnđ
Mã: SRW0355
Chi tiết

Nhẫn Coridon Sapphire Huyền ảo

Nhẫn Coridon Sapphire Huyền ảo. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine. loại đá: Corridon Sapphire. SIze đá: 12x15x4.5mm. Size đeo: 13-16, đường kính: 17mm. Với thiết kế rất đơn giản, cổ...

Giá: 1,050,000 vnđ
Mã: SRW0348
Chi tiết

Nhẫn Thạch Vàng

Nhẫn Thạch Vàng Hai màu. Chất liệu bạc 9.25 Xi Platine. Loại Đá: Thạch anh Vàng( Citrine) Size đá: 17x11x7.5mm. Size đeo: 13-16,...

Giá: 1,550,000 vnđ
Mã: SRW0330
Chi tiết