NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Trang Sức Nguyên Bộ

Tìm kiếm theo giá

Bộ sapphire

Bộ sapphire. Chất liêu bạc 9.25 Xi Platine. Loại đá: Sapphire. Bạn có thể thay đổi màu sắc đá theo ý muốn.

Giá: Liên hệ
Mã: SET55
Chi tiết

Bộ kết hợp độc đáo

Bộ kết hợp độc đáo . Chất liệu bạc 9.25 xi Platine. Loại đá:peridot,trụ tinh thể beryl,ganet,aquamarine. Bạn có thể thay đổi...

Giá: Liên hệ
Mã: SET56
Chi tiết

Opsidian vip

Opsidian vip. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine. Loại đá; Obsidian. Bạn có thể thay đổi màu sắc đá theo ý thích.

Giá: Liên hệ
Mã: SET59
Chi tiết

Ngọc cho mẹ

Ngọc cho mẹ. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine. Loại đá: Ngọc bích. Bạn có thể thay đổi màu sắc đá phù hợp ý...

Giá: Liên hệ
Mã: SET60
Chi tiết

Tron dễ thưong

Tron dễ thưong. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine. Loại đá: Thạch anh khói. Bạn có thể thay đổi màu sắc đá theo ý thích.

Giá: Liên hệ
Mã: SET 41
Chi tiết

Song hành

Song hành. chất liệu bạc 9.25 xi Platine. Loại Đá: Ruby, thạch anh trắng. Bạn có thể thay đổi màu sắc đá theo ý...

Giá: 5,600,000 vnđ
Mã: set 33
Chi tiết

Hoa Đào

Hoa Đào. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine. Loại đá: Thạch anh hồng. Bạn có thể thay đổi màu sắc đá theo ý thích.

Giá: Liên hệ
Mã: SET 42
Chi tiết

Phù du

Phù du. Chất liệu bạc 9.25 xi platine. Loại đá: Lectit. Bạn có thể thay đổi màu sắc đá theo ý thích.  

Giá: Liên hệ
Mã: SET 37
Chi tiết

TÓC tiên

TÓC tiên. Chất liệu bạc 9.25 xi Plantine. Loại đá: Thạch anh trắng. Bạn có thể thay đổi màu sắc đá theo ý thích.

Giá: Liên hệ
Mã: SET 43
Chi tiết