NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Trang Sức Mặt Dây

Tìm kiếm theo giá

Mặt dây Tam Màu

Mặt dây Tam Màu, Chất liệu bạc 9.25 Xi Platine, Chuẩn quốc tế, lâu đen. Loại đá: Ruby, Aquamarine, Sapphire. Size đá: Ruby: 13.5x10.5x3.5mm. Sapphire: 9.5x3.5x7.5mm. Aquamarine:...

Giá: 1,550,000 vnđ
Mã: SPW0328
Chi tiết

Mặt dây Hoa Thiên Thạch

Mặt dây Hoa Thiên Thạch . Chất liệu bạc 9.25 XI Platine, chuẩn quốc tế, lâu đen. Loại đá: Tectit, thiên thạch, Size đá:...

Giá: 950,000 vnđ
Mã: SPW0327
Chi tiết

Mặt dây Thạch anh khói Cảnh Hoa

Mặt dây Thạch anh khói Cảnh Hoa. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine, chuẩn quốc tế, lâu đen. Loại đá: Thạch anh khói Smoky Quartz. Size đá: 44x29x11mm. Viên đá...

Giá: 2,150,000 vnđ
Mã: SPW0335
Chi tiết

Mặt dây Thạch anh Giọt Hồng

Mặt dây Thạch anh Giọt Hồng. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine, chuẩn quốc tế, lâu đen. Loại đá: Thạch anh Hồng Rose Quartz. Size đá: 14.5x20.5x10.5mm. Với thiết kế búp hoa...

Giá: 1,200,000 vnđ
Mã: SPW0326
Chi tiết

Mặt Thạch Khói Ánh Trăng

Mặt Thạch Khói Ánh Trăng. Chất liệu bạc 9.25 Chuẩn Quốc Tế, Lâu Đen. Loại đá: Thạch Anh Khói. Size đá:...

Giá: 750,000 vnđ
Mã: SPW0323
Chi tiết

Mặt Ruby Hồng Nhỏ Xinh

Mặt Ruby Hồng Nhỏ Xinh. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine. Loại đá: Ruby. Size đá: 15x11x4mm. Thiết kế giản đơn hình hạt đậu bé nhỏ khiến viên Ruby hồng nhỏ bé nhưng...

Giá: 750,000 vnđ
Mã: SPW0321
Chi tiết

Mặt dây Ngũ Sắc

Mặt dây Ngũ Sắc. Chất liệu bạc 9.25 Xi Platine. Loại đá: Thạch anh tím, Ruby,  Garnet, aquamarine, Thạch anh rêu. Size đá:...

Giá: 2,200,000 vnđ
Mã: SPW0314
Chi tiết

Mặt dây Hoa Thiên Thạch

Mặt dây Hoa Thiên Thạch . Chất liệu vàng trắng. Loại đá: Tectit, thiên thạch, Size đá: 19x19x8mm. Với thiết kế búp hoa đang nở là viên đá...

Giá: 2,468,000 vnđ
Mã: SPW0324
Chi tiết

Mặt dây giọt hồng

Mặt dây giọt hồng. Chất liệu bạc 9.25 XI Platine. Loại đá: Thạch anh hồng Rose Quartz.  

Giá: Liên hệ
Mã: SPW0103
Chi tiết

COCTAIL

Coctail. Các loại đá: Thạch anh tím, Thạch anh khói, sapphire vàng, thạch anh, ngọc bích, Garnet, peridot. Viên đá trung tâm Thạch anh Rêu Trắng, có 1 sợi...

Giá: Liên hệ
Mã: SPW0245
Chi tiết

Khói lấp lánh

Khói lấp lánh. Chất liệu bạc 9.25 Xi Platine. Loại đá: Thạch anh khói.   Thạch anh khói (Smoky Quartz)...

Giá: Liên hệ
Mã: SPW0306
Chi tiết