NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: nicolesaigon@gmail.com - Tel: 0916503489

Đá Peridot

Tìm kiếm theo giá

Viên Peridot 6.4 Cara

Viên Peridot 6.4 Cara. Kích cỡ: 13.5x11x6.5mm, trọng lượng: 6.4 cara. Đá Perdiot.           Trang sức đá Peridot mang màu đá xanh lá...

Giá: Liên hệ
Mã: PD005
Chi tiết

Viên Peridot 10.6 Cara

Viên Peridot 10.6 Cara. Kích cỡ: 15.5x12x8.5mm, trọng lượng: 10.6 cara. Đá Peridot.           Trang sức đá...

Giá: Liên hệ
Mã: PD004
Chi tiết

Viên Peridot 6 Cara

Viên Peridot 6 Cara. Kích cỡ: 13x9x7mm, trọng lượng: 6 Cara. Đá Peridot.           Trang sức đá Peridot mang màu đá xanh lá tuyệt đẹp...

Giá: Liên hệ
Mã: PD003
Chi tiết

Viên Peridot 5.2 Cara

Viên Peridot 5.2 Cara. Kích cỡ: 11.5x9x5mm, trọng lượng: 5.2 Cara. Đá Peridot. ·        Trang sức...

Giá: Liên hệ
Mã: PD002
Chi tiết

Viên Peridot 4.3 Cara

Viên Peridot 4.3 Cara. Kích cỡ: 11.5x11x4.5mm, trọng lượng: 4.3 Cara. Đá Peridot. ·        Trang sức đá Peridot mang màu đá xanh...

Giá: Liên hệ
Mã: PD001
Chi tiết