NICOLE GEMSTONE

Chuyên Trang Sức Đá Thiên Nhiên

Email: - Tel:

Đá Citrine- Thạch anh Vàng

Tìm kiếm theo giá

Citrine Tỏa sáng

Citrine Tỏa sáng. Đá Citrine. Kích thước đá: 22.9 cara. 16x20x12.5mm   Tên của đá quý này (citrine) có nguồn gốc từ tiếng Pháp citron...

Chi tiết